ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Εξατομικευμένες υπηρεσίες επιμέλειας και διόρθωσης για κάθε βιβλίο ανάλογα με το θέμα και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Μιλήστε μας για το βιβλίο σας και εμείς θα σας προτείνουμε την κατάλληλη υπηρεσία από τυπογραφική διόρθωση μέχρι προτάσεις δομής κεφαλαίων και πολλά άλλα.

Ένα πολύ καλό περιεχόμενο πρέπει να έχει και άψογη εμφάνιση, χωρίς τυπογραφικά λάθη. Γι’ αυτό σας προσφέρουμε, σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες μας, τις παρακάτω υπηρεσίες:

Επιμέλεια: Προτάσεις εξέλιξης της πλοκής. Ανάπτυξη χαρακτήρων. Δομή κεφαλαίων, Διασαφήνιση εννοιών κ.ά.

Τυπογραφική διόρθωση: γραμματικός και συντακτικός έλεγχος, διόρθωση κενών, διάστιχων κ.ά.

Διόρθωση/δακτυλογράφηση πολυτονικού κειμένου.