ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Εάν επιθυμείτε να δείτε το χειρόγραφό σας τυπωμένο εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια της εκτύπωσης/παραγωγής

 

  • ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη
  • Σελιδοποίηση
  • Δημιουργία Εξωφύλλου-Οπισθοφύλλου
  • Εκτύπωση
  • Βιβλιοδεσία
  • Παράδοση στο χώρο σας
  • Τοποθέτηση σε κεντρικά βιβλιοπωλεία ή σε βιβλιοπωλεία της περιοχής σας

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας προτείνουμε την καλύτερη λύση για το δικό σας βιβλίο.